Wirginia Bryll

"nawet fikcja, jaką jest każda fotografia,
może mieć w sobie więcej prawdy,
niż nasza codzienna kreacja"